Alyans Yüzük Evliliğin Sembolü Haline Nasıl Geldi?

Aşk, sevgi, bağlılık gibi kavramlar insanlığın ortaya çıkışı ile var olmuştur. İnsanlar ilk insanlar dahi olsa bu duyguya saygı göstermiş ve bu bağlılığı göstermek istemiştir.

Aşkın parmağımızdaki halidir alyans yüzük . Parmağımızı sarar, etrafında döner durur. Tıpkı ateşe aşık pervaneler gibi. Sonsuz aşkın sembolüdür bu yüzük. Bu yüzden yuvarlaktır. Ne başlangıcı vardır ne de bitişi. Sonsuzdur aşk gibi.

Alyans adı İngilizce’ den gelir. ‘Alliance’ sözcüğü birlik olmak, ittifak anlamını taşır. Ömür boyu sürmesi istenen bir ittifaktır aşk.

Eski Mısır’da ilk örnekleri görülmüştür alyansın. Değerli madenler henüz keşfedilmemişken çağın insanları onlar için değerli olan şeylerden, bitkilerden yapmışlar ilk yüzükleri. Onlar için önemi büyük olan güneşe ve aya benzetmişler şeklini. Güneş ve ayın kutsal olduğu gibi evlilik ve aşk da kutsaldır onlar için.

İnsanların hayatına madenler girdikten sonra bunu yüzük olarak kullanan ilk uygarlık Roma Uygarlığı olmuştur. Sağlam bir maden olan demir, sağlam bir aşkın ifadesi olarak parmaklarda yer almıştır bu dönemde. Yalnızca kadınların alyans taktığı bilinir o zamanlar. Bir de alyans içine yazı yazma geleneği o zaman başlamıştır. Günümüzde daha çok eşin ismi yazılıyor olsa da o dönem isim değil de aşkı, sevgiyi anlatan ifadeler yazılmış alyansların içine.

Erkeklerin alyans takması geleneği asıl olarak II.Dünya Savaşı sırasında görülür. Savaşa giden evli erkekler eşlerini hep yanında hissetmek için takmıştır alyanslarını.

Altın alyansın kullanılması da değerli madenler günlük hayatta kullanılmaya başlandıktan epey sonra Papa Nicolas’ın nişan ve evliliğin belirtisi olarak altın alyans kullanılması gerektiğini açıklamasıyla olmuştur.

Görülüyor ki alyans yüzüğün evliliğin sembolü olması çok eski zamanların inançlarına ve evliliğe saygısına dayanıyor. Artık bir gelenek halini almış alyans takmak.

Alyansın hangi parmağa takılacağı meselesi de henüz modern tıbbın olmadığı dönemlerdeki bir inanışa dayanıyor. Kalbe giden damarın geçtiği parmak olarak bilinen sol elimizin dördüncü parmağı ‘aşk damarları’nın geçtiği parmak olarak bilinmiştir ve aşkın sembolü olan alyans da bu parmağa takılır. Günümüzde böyle bir damarın olmadığı biliniyor olsa da alyansın o parmağa takılması tamamen eskilerden kalan bir gelenek olmuştur. Tıpkı aşkın sembolünün sonsuzluğu ifade eden alyans olması gibi.

Düğünün İçin En Uygun Fiyatı Al! Kategori seçerek düğünün için arama yapmaya başla!