Mutluluğa İlk Adım; Evlilik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlenme kararı aldınız ve bu sürecin ilk aşaması olan başvuru belgelerini toplayacaksınız. Peki evlilik için gerekli belgeler nelerdir?

 Evlenme kararı almak, nüfus cüzdanının kapıldığı gibi evlenilebileceği anlamına gelmemektedir. Evlilik başvurusu için bir takım belgeler gerekmektedir. Bu belgelerin neler olduğunu sizlere en ince detayına kadar anlatmaya çalışacağız.

Hayatınızın prensini ya da prensesini buldunuz ve onu deliler gibi sevdiniz. Aşık oldunuz, yanında huzuru buldunuz. Sonra arkadaşlarınız, ablanız veya ağabeyiniz ile de tanıştırıp desteklerini aldınız. Bu durumu ailenize etekleriniz zil çalarcasına anlattınız. Etrafınızdaki herkes tarafından onaylanan bu ilişki, mutluluğunuza mutluluk kattı. Geçen süre içinde birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı buldunuz ve onunla evlenme kararı aldınız.

Bir çok kişinin evlilik sürecinin başlangıcı buna benzer şekilde başlıyor. Sonrasında ise herkesin yaşamış olduğu toplumun gelenek-görenek ve inanışları doğrultusunda bir takım değişiklikler gösteriyor. Kiminiz olabildiğince bu evlilik sürecinin başlangıç aşamasını kısa tutabilirken, kiminiz de çeşitli sebepler ile evlilik için beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ancak işiniz her türlü aynı kapıya çıkıyor. Evlilik işlemleri için müstakbel eş adayınız ile belediyenin yolunu tutuyorsunuz. Belediye vardığınızda evlilik için gerekli belgeler listesi size veriliyor. Gelinlik, damatlık, ev ve ev eşyası derken bu gibi benzer dertleri bir kenara bırakıyorsunuz. Önceliği daha yüksek olan bu belgeleri toplamaya başlıyorsunuz.

Evlenme Dosyasında Bulunacak Belgeler

Evlilik için gerekli belgeler nelerdir diyorsanız işte Türk vatandaşların nikah için temin etmesi gereken belgeler şunlardır;

– Evlenecek olan çiftlerin en son medeni halleri işlenmiş ve üzerinde T.C. kimlik numarası ile fotoğrafı bulunan nüfus cüzdanları ve fotokopileri

– Çiftlerin son 6 ay içerisinde çektirmiş oldukları, yüz ve alınları açıkta olacak şekilde çekilmiş olan 5 adet vesikalık fotoğraf

– Evlenecek olan çiftlerin mutluluğu ve doğacak olan çocuklarının sağlığı açısından, herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamak için, Aile Hekimliği tarafından verilen ya da aile hekimliği tarafından onaylanmış olan HIV-HCV-HBSAG-VDRL-TBC tetkiklerinin de bulunduğu sağlık raporu

– İkametgah belgesi (Eğer bağlı bulunulan belediye dışında bir belediyeye nikah başvurusu yapılacak ise ilk olarak bağlı bulunulan belediyeden onay kağıdının alınması gerekmektedir.

Bu saymış olduklarımız Türk vatandaşlar tarafından evlilik için istenen belgelerdir. Peki yabancı uyruklu vatandaşlar için evlilik sürecinde hangi belgeler istenmektedir?

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin Evlilik Belgeleri Nelerdir?

Yabancı uyruklu olan vatandaşlardan evlilik için istenen gerekli belgeler listesi de şöyledir;

– Bekarlık belgeleri (Konsolosluklardan alınıp Valilik, T.C. Dışişleri Bakanlığı ya da T.C. Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bunun yerine Apostil onayı alınması da yeterli olacaktır.

– Pasaportun noter tarafından tasdik edilmiş olan tercümesi

– Evlenecek olan vatandaşların konaklama yaptıkları yerin bilgisi

– İlgili kurumlar tarafından alınan sağlık raporları

– Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 6 adet vesikalık fotoğraf

Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenen evlilik için gerekli belgeler bu şekilde belirtilmiştir. Daha önce evlenip boşanmış olan kadınların evlilik için müracaatları öncesinde kimliklerini değiştirerek medeni hali kısmında yazan ”evli” ibaresini düzeltmeleri gerekmektedir. Ayrıca 16 yaşını doldurmuş olan kadın ve erkekler sadece mahkeme kararı ile evlenebilirler. 17 yaşını doldurmuş olan kadın ve erkek ise anne ve babalarının vesayetleri ile evlenebilmektedirler.

Evlilik İçin Zorunlu Olan Durumlar Nelerdir?

– Sağlık raporu alınmazsa evlenme işlemi gerçekleşemez.

– Akıl hastası olan bireylerin evlenmeleri için tıbbi bir sakıncaları olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur.

– Yaşlarının küçük olmasından dolayı veya hacir altına alınmış olmalarından dolayı evlenmeleri anne ve babalarının rızasına bağlı olan bireyler, evlilik müracaatı esnasında evlenme beyannamelerine anne ve babalarının rızasını gösteren belgeyi de eklemek zorundadırlar. Rıza belgeleri imzalı olarak getirildiğinde ise o imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından onaylanmış olması şarttır. Rıza belgeleri anne, baba ya da bireyin vasisi tarafından evlendirme memurunun huzurunda da bizzat imzalanabilir. Bu durumda da imza onayı evlendirme memuru tarafından yapılmış olur. Evlenecek olan bireyin anne veya babasının birisinin ölmüş olduğu durumlarda sağ olanın imzası da yeterli olacaktır. Rıza belgesi eğer vasi tarafından imzalanmış ise vasi tayinine dair olarak mahkemeden karar istenir ve bu da evlilik dosyasına eklenir.

– Nüfus idaresi yetkilileri tarafından aile kütük kayıtlarına dayanarak düzenlenmiş olan ve kişinin net olarak künyesini gösteren, nüfus açısından evlenmesi için herhangi bir engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri de yetkili merciler tarafından evlenmek için ehliyet belgesi olarak kabul edilmektedir. Evlendirme memuru, evlilik için müracaat yapan her bir Türk vatandaşının nüfus kayıt örneği getirmesini ister ve bu nüfus kayıt örneğini de evlilik dosyasına ekler. Evlilik sadece nüfus cüzdanı ile gerçekleştirilebilecek olan bir durum değildir.

Evlilik İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Evlilik için gerekli belgeler arasında istenen fotoğraflar renkli ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Başın açık olması, inkılap ilkelerine uygun olarak giyinilen uygun sivil kıyafetler ile çekilmesi gerekir. Ayrıca son altı ay içinde çekilmiş olması da kişinin son halini gösterme açısından önem arz etmektedir. Kadınların alın, çene ve yüz kısımlarının açık olması halinde başörtülü olan fotoğrafları da kabul edilmektedir.

– Evlenecek olan yabancılar için, yetkili merkezi makamlar tarafından ya da o devletin yerel temsilcilikleri tarafından bireyin ad, soyad, anne ve baba adı ile birlikte doğum tarihi, evlenmesine dair herhangi bir engelinin bulunmadığını gösteren ve usulüne uygun olarak onaylanmış olan belge, evlenme için ehliyet belgesi olarak kabul edilmektedir.

– Evlendirme memurluğu tarafından, evlendirme belgelerinin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda Dışişleri Bakanlığı tarafından ilgili olan devletin temsilciliğine gönderilir  ve doğruluğu tasdik ettirilebilir.

– Vatansız olan, mülteci durumunda olan ve vatandaşlık durumu tam olarak düzgün olmayan kişilerin evlenme ehliyet belgeleri, kayıtların tutulduğu makamlar tarafından, tam künyesi ve kayıtta yer alan bilgiler doğrultusunda evlenmesi için herhangi bir engel durumunun olmadığının tasdiklenmiş olarak belirtilmesi gerekmektedir.

– Evlenme işlemi için, evlenme ehliyet belgelerinin asılları da evlenme dosyalarının içerisinde saklanmaktadır.

– Yabancı resmi makamlar tarafından kişilere verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri, T.C. Evlendirme Yönetmeliği çerçevesinde 20. maddede belirtildiği şekilde gerekli işlemlere alınmaktadır.

– Bireyler, önceki evlilik işleminin sonlanması işleminin gerçekleştiği, yani boşanmanın olduğu gün itibariyle 300 gün içinde evlenemezler. Evlilik ile ilgili işlemlerini yapabilmeleri için, Aile Mahkemeleri aracılığıyla İddet kararının alınması gerekmektedir.

Evlilik için gerekli belgelerin süreleri, 6 aydır. Nikah süresi, evlenecek olan çiftler tarafından belirlenirken en erken 1 haftaya sonraya alınabilmektedir. En geç nikah süresi ise en fazla 3 ay sonrasına alınabilir.

– Kadınlar kendi soyadlarını da kullanmak istiyorsalar bunu müracaat işlemlerini yaparken belirtmelidirler.

Nikah işlemleri için telefon ile rezervasyon verilmemektedir. Nikah günü almak isteyenlerin bizzat ilgili belediyeye müracaat etmeleri şarttır. Müracaat sırasında eşlerden ikisi de bulunmalıdır. Eğer birisi gelemiyor ise eşine noter onaylı vekaletname vermesi gerekir.

Düğünün İçin En Uygun Fiyatı Al! Kategori seçerek düğünün için arama yapmaya başla!