Geline Kurdela Neden Bağlanır

Düğün adetleri yöreden yöreye farklılıklar gösterse de, ortak olan gelenekselleşmiş bazı adetler vardır. Bunlardan biri de geline kurdela bağlanmasıdır.

DSC00643

Bir çoğumuzun tanık olduğu, düğünlerin en duygusal anlarından biridir geline kurdela bağlanması. Duygusal dakikaların tavan yaptığı, kimi zaman babanın gözlerinin dolmasına ve zor anlar yaşamasına sebep olan bir törendir. Yüzlerce yıldır devam eden, yazılı olmayan ama günümüze kadar gelen bu güzel düğün geleneğimiz, hemen hemen her düğünde yapılır.

Uzun yıllardır süre gelen bu geleneğin kaynağı henüz bilinmemektedir. Ancak geleneğin amacı bellidir. Çok eski bir gelenek olduğundan yörelerde farklılıklar göstermektedir. En eski Türk geleneklerinden biri olan geline kurdela bağlanması, Orta Asya devletlerinde de halen uygulanmaktadır.

Geline kurdela bağlanması adeti bir çok yörede kırmızı kurdela ile yapılmaktadır. Şimdiler de gelinler renkli kurdela kullansalar da bu tören için ekstradan kırmızı kurdela da alınır. Gelin baba evinden çıkmadan önce gelinin babası yada ağabeyi tarafından, kurdela gelinin beline bağlanır. Kimi yörelerde salavat getirilip dualar okunurken, kimi yörelerde ise önce iki kez gelinin belinden geçirilir, üçüncü defa da bağlanır.

Gelin-Kirmizi-Bel-Kusagi

Gelin kurdelasının kırmızı olması ile ilgili bir çok görüş vardır. Fakat en çok bilinenler bekareti ve gayreti temsil ettiğidir. Gelinin beline bağlanan kırmızı renk kurdelanın, gelinin bekaretini temsil ettiği kabul edilir. Gelinin babası kurdelayı beline bağladıktan sonra kızının namusunu damadına teslim etmiştir. Orta Anadolu’ da ise kurdelanın bekaretin yanı sıra geline kudret ve gayret getireceği düşünülür ve ”gayret kuşağı” adı da verilir. Gelinin evinde güçlü olacağına ve gelişeceğine inanılır. Bağlanan kurdela ile gelinin evde işlerden kaçmaması ve tembellik yapmaması amaçlanır.

Bazı yörelerde ise gelinin beline kurdela bağlandıktan sonra kurdelanın ucuna altın kesesi ya da para takılır. Bu altın kesesi ya da para babanın kızına verdiği son harçlıktır. Gelin önce babası sonra da annesi ve kardeşleri ile helalleşir. Babasının elini ayağını öper ve babası ona bir kaç koyun bağışlar. Gelin sandığının üstüne kardeşler oturur . Sandığa oturan kardeşlere de para ödenir. Böylece geline kurdela bağlanması töreni son bulur.

Gelinin beline bağlanan kurdela, bazı adetlere göre ilk çocuk olana kadar saklanır. Eğer ilk çocuk erkek olursa kurdelanın bir parçası kesilerek bebek kıyafetinin omuz kısmına dikilir, para takılır. Günümüzde bu geleneğimize karşı çıkanlar olsa da, bu tür gelenek ve göreneklerimiz kültürümüzün zengin yapısını göstermektedir.

Düğünün İçin En Uygun Fiyatı Al! Kategori seçerek düğünün için arama yapmaya başla!