Parapsikoloji ve Beyin Gücü İle Yepyeni Bir Dünyanın Kapılarını Aralayın

Yeteneklerini yalnızca bildiklerinizle sınırlı olmayabilir, parapsikoloji ve beyin gücü sayesinde bilmediğiniz yönlerinizi keşfedebilir, dünyaya bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

İnsanın farkında olduğu kabiliyetlerinden farklı olarak farkına varmadığı ve bu yüzden kullanamadığı pek çok özelliğinden bir tanesidir beyin gücü.

Parapsikolojinin kelime karşılığı; doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama gibi olayları inceleyen ruh bilimidir. Telepati, duru görü, telekinezi gibi fiziksel medyumluk fenomenlerini beden dışı bir ruh etkeninin varlığını kabul etmeksizin bir bakış açısıyla inceler. Bize başkalarının düşüncelerini okutan telepati, herhangi bir yerde olanı biten görüp işitmemizi sağlayan duru görü, olacakları önceden haber verme yeteneği olan kehanet, beyin yoluyla maddeleri kontrol etme imkanı veren telekinezi beyin gücü olaylarından size en bilindik gelecek olanlardır. İnsan beyni pek çok olağanüstü şeyi gerçekleştirebilir. Ancak bu türden beyin gücü gerektiren yetenekler pek az insanda ileri düzeyde vardır ve bu sebeple bu tür yeteneklere sahip olan insanları çok özel kılar. Bu nedenle ilk araştırılması gereken bu tür bir yeteneğin siz de var olup olmadığıdır. Çoğu zaman altıncı hisle karıştırılan bu tür deneyimler parapsikoloji konusunda yetenekli insanları diğerlerinden ayırmamızda güçlük çıkarmaktadır. Oysa ki altıncı his birçoğumuzda var olan, sadece gereken dikkat göstermediğimizde taşımadığımızı sandığımız bir yetenektir. Parapsikoloji ise altıncı hissi de içinde barındırmakla beraber bir çok farklı disiplini de kapsar. Şimdilerde bizler bu kavramla yeni yeni tanışıyor olsak da tarihin tozlu rafları bu bilim dalının aslında çok eski zamanlara dayandığını göstermektedir.

ib_api_p_1568011

Parapsikoloji 20. Yüzyılın başlarında doğmuş ve ortalarında sistemli bir hale gelmiş olsa da, kimilerince kökenleri çok daha eski uygarlıklara dayanmaktadır. 20. Yüzyıla kadar delilik belirtileri, mucize, cadılık vb. kapsamında ele alınan pek çok olağan dışı fenomen, artık parapsikoloji biliminin incelediği olağandışı yeteneklerle ilgili fenomenler olarak ele alınmaktadır.

Uygulamalı parapsikolojiye “psiyonik” ya da “uygulamalı psi” adı verilir. 1984 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, parapsikoloji ve beyin gücü uygulamalarının çeşitli yol ve yöntemlerle yapıldığı başlıca alanlar şunlardır: Arkeoloji, tarım ve hastalık kontrolü, hayvancılık, bahisler ve kumar, yaratıcılık, eğitim ve antrenman, eğlence, çevre düzenlemesi, kayıp nesneleri bulma, gelecek tahminlerinde bulunma, jeolojik keşifler, tarihsel araştırma, yönetim, polislik ve suç bilimi, psikoterapi ve danışmanlık.

Bunca geniş bir alanda kullanımı olan parapsikolojinin gündelik hayatınızda sizlere neler katabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ancak bu maalesef her isteyenin kullanabileceği bir güç değildir. Bu tür bir beceriye sahip olabilmek için gerçekten de kendinizi adamalı ve işin ehli insanlardan yardım almalısınız. Çünkü parapsikolji tüm diğer bilimsel disiplinler gibi başlı başına bir çalışma düzeni ve pratik çalışma alanı isteyen bir alandır. Üstelik doğuştan gelen bir takım yeteneklerinizin de var olması gerekmektedir.

ib_api_p_863665

Parapsikoloji dünyada en çok istihbarat ve polisiye olayların çözümünde kullanılırken, Beyin gücü de askeri alanda oldukça etkin şekilde kullanılmıştır. ABD ve eski Sovyetler Birliği istihbarat örgütleri tarafından parapsikolojiye yoğun bir şekilde önem verilmiştir. Örneğin yetmişli yıllarda CIA bünyesinde 7000 medyum çalışmaktaydı.

Medyumlar, “duyarlı” veya özel yeteneklere sahip kimselerin dünyadaki bedenlerini terk etmiş varlıklarla ruhsal irtibat kurarak , onlardan aldığı etkileşimleri çeşitli şekillerde dünyaya yansıtırlar. Medyumluk yapan kişiler; akıl prensiplerini reddederek insana aşağı düzeyde duygulara bağlı biçimdeki veya mistik, açıklanması mümkün olmayan bir takım fikirleri aşılamaya ve tehditlerle zorla kabul ettirmeye çalışan varlıkların etkisinden olabildiğince çabuk sıyrılmayı başarabilen insanlardan seçilmelidir. Aksi halde elde ettiği bilgileri ya da duygu durumuyla geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar verebilirler.

Buna karşılık 1976 yılında KGB bünyesinde Parapsikoloji birimi kurulmuştur. Amaçları parapsikolojik çalışmalar yapmak ve bu yolla rejim aleyhindeki çalışmalar hakkında istihbarat toplamaktır. 1925 yılında ise Çek askeri yetkilileri askerleri bilinçlendirmek ve kabiliyeti olanları keşfetmek amacıyla “Duru görü, Hipnotizma, Manyetizma” adlı bir kitap basıp ordu mensuplarına dağıtıldı. II. Dünya Savaşı sırasında hipnotize edilen askerler astral seyahat yoluyla düşman mevzilerine düşman hakkında oldukça doğru bilgilere ulaşıldı. Bu şekilde kayıp bazı askerlerin cesetleri bile bulunmuştur.

ib_api_p_306713

Astral seyahat ruhani bedenin fiziki bedenden geçici olarak ayrılıp başka mekanlarda dolaşmasıdır. Astral seyahat sırasında yaşananlar çoğu zaman “rüya” şeklinde anımsanır. Yani farkında olmadan zaman zaman astral seyahatler yapmış olabilirsiniz. Sadece bu tür olayların doğru yorumlanabilmesi için bir takım bilgilere ihtiyacımız vardır. Ancak özellikle bu tür spiritüel alanlar işin içine girdiğinde, inanılırlığı ve geçerliliği dünyanın her yerinde tartışma konusu olmuştur. Yine de son yıllarda yapılan araştırmalar prapsikolojinin gerçek bir bilim olarak kabul edilmesinde alınan yolu göstermektedir. Örneğin akademik anlayışın parapsikolojiyi bilimsel bir inceleme alanı olarak kabullenmesi konusunda şu üç gelişme dönüm noktaları olarak sayılabilir;

1- 1957 yılında J. B. Rhine tarafından kurulan Parapsikoloji kurumu’ nun 1969 yılında Amerikan Bilim Geliştirme Kurulu’ na kabul edilmiş olmasıdır. Böylece yaklaşık 90 yıllık bir çabanın sonucunda parapsikolojinin bilimsel saygınlığı resmi biçimde onaylanmıştır. Bu aynı zamanda, özellikle Amerikan üniversitelerinde psi araştırmalarının artmasına neden olmuştur.

2-26-27 Ağustos 1974’ de Cenevre’ de toplanan “Kuantum Fiziği ve Parapsikoloji” konulu konferanstır. Konferansa katılan yüzden fazla fizikçinin ve parapsikoloğun öne sürdüğü tezlerde, kuantum fiziğinde kullanılan en ileri düzeyden deneysel ve teorik teknikler ile çeşitli parapsikolojik fenomenler ve yöntemler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.

3-1977 yılında düzenlenen ve “İzlanda Tezleri” adı altındaki metinleriyle adını duyuran uluslar arası parapsikoloji kongresidir.

Parapsikoloji günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde üniversitelerde kürsü edinmiş bir bilim dalıdır. Fakat kimi parapsikoloji kurumları, kendilerini adlandırırken, parapsikoloji terimi yerine ilk yıllarda bilinen ismiyle “psişik araştırma” adını tercih etmektedirler.

ib_api_p_1495858

Beyin gücü polisiye olaylarda da önemli bir yardımcı kaynaktır. Örneğin 1951 yılında Londra’daki büyük bir kilisede yaşanan hırsızlık olayını Belçika’nın Anvers şehrinde yaşayan Peder Harkos adındaki bir kişi çözmüştür. Getirildiği kilisede konsantre olan Peder Harkos hırsızların adreslerini doğru olarak vermiştir. Yine Amerika da faili meçhul cinayetler için parapsikolojiye başvurularak çözüme ulaştırılmış dosyalar mevcuttur

Her geçen gün tıp alanındaki ilerlemeler ve beyin üzerine yapılan araştırmalar bizlere yepyeni gerçeklikler sunuyor olsa da beynimizin yapabileceklerinin sınırını bilmemiz şimdilik pek de olanaklı görünmüyor. Farklı yetenekteki insanların sergiledikleri başarıların toplamından yaptığımız bir çıkarımla ancak varsayımda bulunabiliriz. Önemli olan bu tür bilim dallarının küçümsenmeden ve kelime anlamlarının içleri boşaltılmadan ciddiye alınarak incelenmesidir. Aksi halde parapsikoloji gibi bilim dalları kulaktan dolma hurafelerle de birleşerek ehil olmayan insanların haksız kazançlar elde etmesinin yanı sıra güvenilirliklerini de kaybetmektedirler. Ülkemizde geri seviyede kalmış parapsikoloji çalışmalarına önem verilmesi, dünyadaki örnekleri incelenerek, özellikle ipucu barındırmayan polisiye olayların çözümünde kullanımının hayata geçirilmesi de mutlaka faydalı olacaktır. Üstelik yalnızca polisiye vakalarda değil kişisel hayatlarımızda yaşadığımız bir takım güçlüklerinde çözümlenmesi açısından yarar sağlayacaktır. Beynimizin kimi sorunlar karşısında cevap veremediğini düşündüğümüzde bu konuda alacağımız bir yardımın ufkumuzu açması mümkündür. Böylece daha parlak ve ferah bir hayata ulaşmamız, kendi yaşantımıza dair bir takım farkındalıklara ulaşmamız daha da kolaylaşacaktır.

ib_api_p_953155

Düğünün İçin En Uygun Fiyatı Al! Kategori seçerek düğünün için arama yapmaya başla!