Yörelere Göre Nişan Bohçası Adetleri

Evlilik yolunda ilerleyen çiftlerin en önemli ritüellerinden bir tanesi olan nişan bohçası yörelere göre ne gibi farklılıklar gösterir? Birlikte inceleyelim.

B1Gy9MVIUAEg07u

Aileler arası söz kesimi sonrası sıra nişana gelir. Kız evince düzenlenecek ancak masrafları oğlan evine ait olacak bu büyük merasim nişan bohçası adetini de beraberinde getirir. Nişan bohçası alışverişi için gelin ve birkaç yakını alışverişe götürülür. İşte yöresel ayrım da bu noktada başlar.

Kimi yörelerde nişan bohçası nişandan önce verilirken bazı bölgelerde nişan sırasında, bazılarında ise nişandan sonra bu gelenek yerine getirilir. Bu konuda aileler arası anlaşmanın büyük önemi olsa da genellikle kız tarafının tabi olduğu usule uygun hareket edilmektedir.

Bir diğer farklılık da nişan bohçasının karşılıklı hazırlanıp hazırlanmayacağı meselesidir. Bazı yörelerde nişan bohçası sadece gelin için hazırlanırken kimi bölgelerde erkek için de nişan bohçası hazırlanmaktadır. Kız için nişan alışverişi yapılırken gelinin de götürülmesi adetten olsa da damat için böyle bir durum söz konusu değildir.

Nişan bohçasının kimler için hazırlanacağı da bölgesel değişiklik gösterir. Sadece gelin ya da hem gelin hem de damat için hazırlanması esas olsa da kimi yörelerde birlikte oturulan aile büyüklerine de nişan bohçası hazırlanması usulü yaygındır. Burada kimler için ne çeşit bir bohça hazırlanacağına ailelerin karar vermesi olası kalp kırgınlıklarının önüne geçecektir.

Nişan bohçası bazı yörelerde sepet kimi zaman sandık şeklini alabilir. Her ne kadar sıkıntı yaratacak bir durum değil ise de gönderilecek bohça türü hakkında karşı tarafı bilgilendirmekte fayda vardır. Nişan bohçası olarak hangi usul tercih edilirse edilsin göz alıcı bir süsleme ile tamamlanması, bohça gönderilen evin gururunu okşayacaktır.

Gelelim nişan bohçası içeriğine. Bohçada yer alacaklar hususunda yöresel olarak çok fazla farklılık yaşanmayacaktır. Kimi bölgelerin giyim tarzına uygun kıyafetlerin bohçada yer alması gerekmekte iken kimi zaman yerel adetler gereğince hazır elbise değil kumaş gönderilmesi icap edebilir. Yaşanılan bölgenin iklim durumuna ve nişan zamanına göre de ayakkabı yerine çizme, ince değil kalın kıyafet tercihleri ön plana çıkabilir. Bazı bölgelerde bohça içine kokulu sabun, kimi yörelerde lavanta ve benzeri ıtriyat yerleştirilse de hemen belirtelim bunlar olmazsa olmaz kurallar değildir.

Bir nişan bohçası içerisinde gelin ve damat için yer alması gereken alışveriş listesi yurdumuzun değişik bölgelerinde önemli farklılıklar göstermeyecektir. Yine de farklı yöreler arasında gerçekleştirilecek nişan merasimlerinde her iki tarafın da adetini etraflıca konuşmak son derece yerinde bir davranış olacaktır.

Düğünün İçin En Uygun Fiyatı Al! Kategori seçerek düğünün için arama yapmaya başla!